nämnvärd

nämnvärd
adj (nämnvärt, -a)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • nämnvärd — • nämnvärd, anmärkningsvärd, avsevärd, beaktansvärd, betydelsefull …   Svensk synonymlexikon

  • anmärkningsvärd — • betydande, betydlig, avsevärd, anmärkningsvärd, , aktningsvärd, notabel • nämnvärd, anmärkningsvärd, avsevärd, beaktansvärd, betydelsefull …   Svensk synonymlexikon

  • avsevärd — • betydande, betydlig, avsevärd, anmärkningsvärd, , aktningsvärd, notabel • betydlig, betydande, beaktansvärd, ansenlig, betydelsefull • avsevärd, betydande, ansenlig • ansenlig, avsevärd, betydande, viktig, märklig • nämnvärd, anmärkningsvärd,… …   Svensk synonymlexikon

  • beaktansvärd — • betydande, betydlig, avsevärd, anmärkningsvärd, , aktningsvärd, notabel • betydlig, betydande, beaktansvärd, ansenlig, betydelsefull • avsevärd, betydande, ansenlig • nämnvärd, anmärkningsvärd, avsevärd, beaktansvärd, betydelsefull …   Svensk synonymlexikon

  • betydelsefull — • betydlig, betydande, beaktansvärd, ansenlig, betydelsefull • ansenlig, avsevärd, betydande, viktig, märklig • betydelsefull, viktig, framstående • nämnvärd, anmärkningsvärd, avsevärd, beaktansvärd, betydelsefull • fundamental, grundläggande,… …   Svensk synonymlexikon

  • märklig — • ovanlig, sällsynt, rar, sällsam, säregen, udda • synnerlig, särskild, viktig, märklig, säregen, särpräglad • ansenlig, avsevärd, betydande, viktig, märklig • framstående, betydande, ansedd, märklig, ryktbar, berömd, ryktbar, utmärkt • nämnvärd …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”